Privacy policy

Rekisterinpitäjä

Suomen Ilmailuliitto ry
Laskuvarjotoimikunta
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
turvallisuusilmoitus@laskuvarjotoimikunta.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Ilmailuliitto ry
Laskuvarjotoimikunta
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
turvallisuusilmoitus@laskuvarjotoimikunta.fi

Rekisterin nimi

Laskuvarjotoimikunnan turvallisuusilmoitustietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuusilmoitusten käsittely ja tilastointi.

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoituksen jättäjän antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Yleisiä tilastotietoja (yhteisöjä ei ole eroteltu) on nähtävillä Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto

Tiedot säilytetään tietokannassa, johon on pääsy Laskuvarjotoimikunnan puheenjohtajalla, turvallisuusvastaavalla, Kalustotyöryhmän puheenjohtajalla, SIL:n lajipäälliköllä ja ilmoituksia käsittelevillä henkilöillä. Lisäksi tapahtumapaikan hyppyorganisaation koulutuspäälliköllä, puheenjohtajalla ja turvallisuuspäälliköllä sekä organisaation itsensä määrittämillä henkilöillä on pääsy kyseisen hyppyorganisaation ilmoituksiin. Tietokanta sijaitsee Suomessa, ja se on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Suomen Ilmailuliitto ry/Laskuvarjotoimikunta huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.